Telefon : 0388 315 00 01 E-mail: borkarmaosb@gmail.com
İletişim
Dökümanlar
Ana Sayfa
0388 315 00 01
borkarmaosb@gmail.com

 

      Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Bor-Ankara karayolunun 9.km ‘sine Bakanlar Kurulunun 07.04.1992 gün ve 21192 sayılı kararı ile kurulmuştur. Bor dericiliğinin sahip olduğu sağlıksız koşullar ve çevrenin de etkisi nedeniyle 1993 yılında Deri Organize Sanayi Bölgesi kurulmak üzere Niğde İl Özel İdaresi, Bor Belediyesi, Bor Dericiler Kooperatifinin iştirakiyle Organize Sanayi Bölgesi kurulmuş, Müteşebbis Teşekkül tesis edilerek faaliyetlerine başlanılmıştır. 1995 yılında 297 hektarlık alanda temel atılarak 2003 yılında alt yapı hizmetleri tamamlanıp 2006 yılında sanayicilerin hizmetine sunulmuştur.

        İlk aşamada Deri Organize Sanayi Bölgesi olarak planlanan bölgemiz, sonradan 2002 yılında Karma ve Deri İhtisas olarak ikiye ayrılmıştır. Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesine Bor Belediyesi %50, Niğde İl Özel İdaresi %50 hisseyle ortaktır.

        Bölgemizde Bor dericiliğinin tarihsel gelişimi 1550 yıllarına yani 16.asra dayanmaktadır. Bor dericilik sektörü Türkiye ‘nin deri ihtiyacının %20 ‘sini karşılamaktadır. Bor dericiliği ilçe ekonomisinin yaklaşık %60 ‘ını karşılamaktadır. 1924 yılına kadar istasyon köprüsünün kuzeyinde bugünkü sebze pazarı olan yerde ilkel yöntemlerle faaliyetlerini sürdürmüş olan Bor dericiliği, 1948 yılında Acıgöl mevkiine taşınmıştır.2006 yılında alt yapının tamamlanması ile birlikte bir kısım sanayicimiz bölgede faaliyetlerine başlamış olup, bir kısmı halen eski tabakhanede faaliyetlerini sürdürmektedir.

      Yaklaşık 300 hektarlık mevcut OSB alanında %90 ‘lık doluluk oranına ulaşılmasından dolayı gelen sanayi yatırım taleplerini karşılamak amacıyla ilave 400 hektar alanın 29.04.2015 tarihinde yer seçimi kesinleşmiştir. 400 hektar ilave OSB alanının imar ve parselasyon planları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ‘nca  onaylanmış olup 2017 yılı içerisinde altyapı yapım ihalesine çıkılacaktır.

E-Mail Aboneliği
Gelişen ürün özellikleri ve teknolojiden haberdar olmak için E-postanızı girerek kayıt olun

Misyonumuz
Bölgedeki 143 Parsel üzerindeki 40 tesiste yaklaşık 850 kişi istihdam edilmektedir. Bor dericiliğinin tarihi 16. Asra 1550’li yıllara dayanmaktadır. 1924 yılına kadar geleneksel yöntemlerle faaliyetlerini sürdürmüş olan Bor Dericiliği 1948 yılında şimdiki Pazar yerinden Acıgöl mevkiine taşınmıştır. Halen faaliyetlerini bu yörede devam ettirmektedirler.
İletişim
Adres : Ankara Asfaltı 9. Km Bor/NİĞDE
Telefon :0388 315 00 01
Faks :0388 315 00 02
E-Mail :borkarmaosb@gmail.com
Sosyal Medya